ต่อกันอีกสองย่อหน้านะครับ จากตอนที่แล้ว ถ้าคุณไม่เคลียร์ก็เชิญย้อนไปอ่านตอนที่แล้ว เพราะตอนนี้เป็นภาคต่อจากตอนที่แล้วครับ (ตอนที่เขียนอยู่นี้ผมกำลังเครื่องร้อนครับ วันเดียวเขียนสองประเด็นในสองตอน)
 
ย่อหน้าต่อไป ที่ว่าด้วยกายมหาบุรุษ ขอเล่นกันทีละวรรคเลยดีกว่า
 
เริ่มจากวรรคที่ว่าทุกคนมีกายมหาบุรุษเหมือนกันหมด ผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าสภาพโลกอย่างนั้นจะเป็นอย่างไร ทุกคนหน้าเหมือนกันหมด เคาะออกมาจากพิมพ์เดียวกันหมด คงมีแยกกันไม่ออกละครับว่าใครเป็นใคร
 
เห็นรูปปั้นที่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ในสามภพ บอกว่ามีลักษณะมหาบุรุษครบสามสิบสอง รู้สึกว่าดูแปลก ๆ อย่างไรไม่รู้ครับ เหมือนไม่ใช่คน จะว่าเหมือนพระพุทธรูปก็ไม่ใช่ เหมือนมนุษย์ต่างดาวมากกว่า
 
เอาภาพประกอบมาให้ดูนะครับ (อย่าไปสนชื่อหรู ๆ ที่อยู่บนฐานเลยครับ)