วันนี้ 9 เมษายน 2555

ถนนทุกสาย มุ่งตรงสู่ท้องสนามหลวง
ประชาชนจากทั่วสารทิศ พร้อมใจกันมา
เพื่อถวายสักการะเป็นครั้งสุดท้าย แก่พระสรีรกายที่ไร้พระชนม์ชีพ
ของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ที่ทรงอุทิศพระองค์เอง เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก อย่างมากที่สุดพระองค์หนึ่ง

มิต้องกะเกณฑ์ผู้คนมารอถวายสักการะให้ป่วยการ
มิต้องจัดรถมาขนผู้คนจากที่ไกลให้ได้จำนวนมาก ๆ
ทุกคนมาด้วยใจที่มุ่งมั่น ด้วยใจที่บริสุทธิ์
หมายจะสนองพระกรุณา เท่าที่จะพึงกระทำ ในโอกาสสุดท้าย

แม้มิได้เกณฑ์ แต่ก็ได้ผลยิ่งกว่าการกะเกณฑ์ใด ๆ
ทั้งปริมาณ และทั้งคุณภาพ

ขบวนอัญเชิญพระศพในวันนี้ จึงเป็นขบวนอันยิ่งใหญ่
เพราะจัดด้วยความเต็มใจ ด้วยความตั้งใจ และด้วยความพอใจ
ของพสกนิกรชาวไทย ที่มีต่อสมเด็จฯ เ้จ้าฟ้าในพระโกศพระองค์นี้

...

ยามยังทรงพระชนม์ชีพอยู่
นาน ๆ ครั้ง ที่เราจะได้เห็นสมเด็จฯ เจ้าฟ้าพระองค์นี้ในสื่อ
แต่พระองค์ก็ไม่เคยทรงเรียกร้อง ให้สังคมไทยไม่ลืมพระองค์

ทรงใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบ และเรียบง่าย
ทรงบำเพ็ญประโยชน์ โดยไม่หวังเกียรติคุณชื่อเสียงใด ๆ
จึงทรงเป็นอย่าง "ผู้ปิดทองหลังพระ" โดยแท้จริง

...

ประชาชนคนไทย แทบจะลืมแล้วว่า พระองค์เป็นใคร
แม้จะทรงเป็นพระราชธิดา เป็นแก้วตาดวงใจเพียงพระองค์เดียว
ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
และในฐานะ ที่ทรงเป็นพระกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชวงศ์

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว 24 พฤศจิกายน 2552
เมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุมาถึง 7 รอบ
รัฐบาลมีการจัดเฉลิมฉลองถวาย

แต่คนทั่วไปก็แทบไม่รู้ว่า วันนั้นมีอะไรสำคัญ
เพราะมัวไปสนใจแต่ว่า คุณสมัคร สุนทรเวช
เสียชีวิตแล้วในวันนั้น ด้วยโรคมะเร็งตับ

พระองค์แทบจะถูกลืมจากประชาชนชาวไทย
แม้ยามสิ้นพระชนม์ ก็ใกล้เคียงวาระเฉลิมพระชนมพรรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ไหนหลังจากนั้น จะเป็นงานเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเล่า

เกือบจะไม่มีใครสนใจพระองค์
จนปล่อยให้พระศพอยู่เดียวดาย บนพระที่นั่งดุสิตฯ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

...

แต่เพชรก็คือเพชร ยังเปล่งแสงประกาย แม้แสงสว่างจะริบหรี่แค่ไหน
พระองค์จะทรงอยู่ในความระลึกถึง ของปวงชนชาวไทย
พระนามของพระองค์ ย่อมอยู่เคียงข้างพระนามสมเด็จพระบรมชนกนาถ ตลอดไป

ดอกกุหลาบ คือหนึ่งในดอกไม้ที่พระองค์โปรด ยามทรงพระชนม์ชีพ
แม้จะไม่มีใครเด็ดกลีบกุหลาบ เป็นทางเดินให้พระองค์ได้เดิน
แต่ความดีที่พระองค์สั่งสมดีแล้ว จึงเป็นดุจทางที่โปรยด้วยกลีบกุหลาบ
ทอดยาวให้พระองค์ก้าวเดิน สู่สวรรคาลัยอันสงบสุข

...

คุณความดีอันใด ที่จะพึงได้จากบทความนี้
ขอน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะ แด่
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

โอ้สำนึกตรึกพระคุณการุณย์ราษฎร์
สุทธิ์สะอาดดังเพชรแท้มิแปรผัน
แม้ในความมืดมิดสนิทอัน
จักขวางกั้นมิให้เห็นเช่นทั่วไป

กราบพระบาทราชนารีศรีประเทศ
กรแทบเกศอภิวาทโอกาสสมัย
ส่งเสด็จดวงมณีศรีไผท
สู่ฟากฟ้าสุราลัยในดุษฎี

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

Comment

Comment:

Tweet